ISLAK MENDİL PRİVATE LABEL
Tel: (0212) 623 0 070 (Pbx)

İş Sağlığı Politikası

İŞ SAĞLIĞI POLİTİKAMIZ

Yürürlülük Tarihi: 08.03.2007
Revizyon No: 06
Revizyon Tarihi: 22.03.2021
Sayfa No: 1/1

Şirketimiz ürettiğimiz ürünleri, çalışanlarımız, çevre ve toplum için sağlıklı ve güvenli bir şekilde üretmeyi temel hedef edinmiştir. Bu hedef doğrultusunda:

• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal gerekliliklere uymak.

• İş sağlığı ve güvenliği risklerini kaynağında çözümlemeye çalışmak.

• İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek.

• Tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin iş sağlığı ve güvenliği hususundaki bilinç ve duyarlılıklarını geliştirmek üzere eğitimlerini sağlamak temel politikamızdır.

NECDET ALİ İŞLETİCİ
GENEL MÜDÜR