ISLAK MENDİL PRİVATE LABEL
Tel: (0212) 623 0 070 (Pbx)

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

Yürürlülük Tarihİ: 08.03.2007
Revizyon No: 06
Revizyon Tarihi: 22.03.2021
Sayfa No: 1/1

Bur-iş Pazarlama Temizlik Malzemeleri Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak fırmamız iş ahlakı konusunda gösterdiği hassasiyetinin bir göstergesi olarak Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasını hayata geçirmiştir.

Konunun iş ahlakı yanında yasal olarak ceza gerektiren bir fiil olması sebebiyle çalışanların bu konuda hassasiyet göstermesi ve çalışma hayatından bağımsız olarak kişisel ödev ve sorumlulukların bir parçası olarak değerlendirmesi beklenmektedir.

Firmamız her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kabul edilemez.

Firmamız rüşvet ve yolsuzluk kapsamındaki yasa ve düzenlemelere, hukuk kurallarına, etik ve mesleki ilkelere uyum sağlamayı ilke edinmiştir.

Bur-iş Pazarlama Temizlik Malzemeleri Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak firmamızda rüşvet ve yolsuzluk ile mücadele prosedürü kapsamındaki kişilerin; firma lehine dahi olsa yasal ve etik olamayan bir menfaat sağlamak için ödeme veya değeri olan herhangi bir şey teklif etmesi veya diğer kuruluş ve kişilerden benzeri bir menfaat elde etmesi, faaliyette bulunulan iş kolunda bu tür uygulamalar yaygın olsa bile rüşvet ve yolsuzluk olarak değerlendirilebilecek yasal ve etik olmayan her türlü davranışta bulunması yasaklanmaktadır.

Rüşvet ve yolsuzluğa konu olan menfaatin maddi değeri veya karşılığında karşı taraf için herhangi bir şey yapılıp yapılmaması önemli değildir. Menfaatin değerinin çok düşük olması veya teklif yapılmasına karşın verilen taahhüdün henüz gerçekleşmemesi durumunda da rüşvet ve yolsuzluk ile mücadele politikasına aykırı hareket edilmiş olur.

Bur-iş Pazarlama Temizlik Malzemeleri Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.olarak firmamızda devlet kurumları, tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar ve diğer paydaşların yasal hakları korunur. Muhasebe işlemleri tam, doğru ve adil bir şekilde kayıt altına alınır, kayıt dışı işlemleri engelleyecek iç kontrol sistemleri bulunur.

Firmamız bu ilke kapsamında rüşvet ve yolsuzluğa karşı “sıfır tolerans” yaklaşımı ile hareket etmekte ve faaliyetlerini adil, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt etmektedir.

NECDET ALİ İŞLETİCi
GENEL MÜDÜR