ISLAK MENDİL PRİVATE LABEL
Tel: (0212) 623 0 070 (Pbx)

Sosyal Sorumluluk Politikası

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

Yürürlülük Tarihi: 22.03.2021
Revizyon No: 00
Revizyon Tarihi –
Sayfa No: 1/1

Vizyonumuz
BUR-İŞ kendi sektöründe kaynaklarını en etkin biçimde kullanarak ve kaliteli ürünler geliştirerek müşteri memnuniyetine odaklı bir kurum olmayı hedeflemektedir.

Misyonumuz
Konumu ne olursa olsun tüm BUR-İŞ çalışanları, sektörünün kalite çıtasının en üst düzeye çıkarılmasına kendi çaplarında azami katkı sağlayarak, deneyim ve güler yüzlü hizmet de başta olmak üzere her koşulda müşteri memnuniyeti sağlamayı ve kurumlarını sayılı mühendislik kurumları arasına getirmeyi kendilerine misyon edinmişlerdir.

Yönetimin Taahhüdü
Bur-iş Pazarlama yönetimi şirket vizyonuna ulaşmak, misyonunu gerçekleştirmek için stratejiler belirler, bu stratejilere ulaşmak için politika ve hedefleri oluşturur. Bu hedefler, Bur-iş Pazarlama Sosyal Sorumluluk hedeflerini de kapsamaktadır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi ve uzun vadede sürdürülebilir başarı sağlamak için çalışmalar gerçekleştirir.

BSCI(Sosyal Sorumluluk) Anlayışımızın gereği olarak;
• Kuruluş amacımızla tutarlı vizyon, misyon, politika, strateji, hedeflerin oluşturulmasını ve her kademede anlaşılabilir, uygulanabilir olmasını,
• Kuruluşumuzun iyileştirilmesi çalışmalarında kişisel olarak ve aktif biçimde rol alınmasını, çalışanların katılımının sağlanmasını,
• Eğitim, öğrenme, iyileştirme faaliyetlerine ve firmamız altyapı faaliyetlerine kaynak sağlanmasını,
• Yönetim Sistemlerimizin oluşturulması ve uygulanmasını,
• Yönetimin Gözden Geçirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin sürecin planlanması ve uygulanmasını,
Sosyal sorumluluk standardının tüm gerekliliklerini yerine getirmek, ayrımcılık yapmamak, istihdamın kanuna uygunluğunu sağlamak, çalışma koşullarını tüm çalışanlar için eşit kılmak, çocuk işçi çalıştırmamak, çalışma saat ödemelerini kanuna uygun şekilde yapmak, zorla çalıştırma, baskı, taciz, kötü muamele ortamlarına imkan vermemek, ifade özgürlüğüne saygı duymaktır.
En değerli kaynağın insan olduğu ilkesinden yola çıkarak çalışma ve sosyal alanların uygunluğunu, personele tanınan hakları, tedarikçi denetimini, tedarikçilerimizi sosyal sorumluluk kapsamında yönlendirmek, yerel ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak çalışmak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamaktır.
Politikalar, Bur-iş Pazarlama ile etkileşim içerisinde olan ilgili tüm taraflara açıktır ve duyurulmuştur.

NECDET ALİ İŞLETİCİ
GENEL MÜDÜR